Archiwa kategorii: sod forsycja

Festyn ekologiczny 23.08.2014 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Festynie ekologicznym pod nazwą Ekologia na codzień organizowany na Ogrodzie im. K. Marcinkowskiego, przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 506 w Poznaniu.

Festyn jest sponsorowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dalsze fakty o PZD i działaniach na szkodę działkowców.

Drogi Działkowcu !!!

11 lipca 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekłże wyłączne zarządzanie Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi przez Polski Związek Działkowców jest bezprawne.

13 Grudnia 2013 Sejm RP uchwalił nową Ustawę o Ogrodach działkowych, która przywraca działkowcom możliwość w podejmowaniu decyzji o dalszym losie Naszego Ogrodu działkowego.

Continue reading

Wypowiedź Ministra Stycznia w Sejmie w sprawie projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Pan Minister Styczeń w dniu 20.11.2013 na II czytaniu w Sejmie wypowiada się w sposób ewidentny, że nie wejście w życie ustawy nie ma dla działkowców żadnego negatywnego znaczenia.

Przejmowanie ogrodu przez już istniejące Stowarzyszenia winno być w ustawie uregulowane tak aby wybór zarządzającego Stowarzyszenia odbył się zgodnie z demokratycznymi zasadami.

Pan Minister Styczeń obiecał także pełne wsparcie przy tworzeniu ustawy uwłaszczeniowej.

Minister podkreśla także, iż już istniejące Stowarzyszenia po wejściu w życie ustawy będą nadal istniały i funkcjonowały a ich relacje w stosunku co do danego ROD będzie wynikała tylko i wyłącznie z woli samych działkowców.

Transmisja z dnia 19.11.2013 połączonych komisji

Komisja Infrastruktury
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o:
– poselskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148),
– poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1170),
– obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204),
– poselskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240).
Kontynuacja.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#CBB1899590686D7BC1257C23004846D7